Zastosowanie betonu

Beton stosuje się: a) w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym do wykonywania konstrukcji betonowych zwykłych i zbrojonych (żelbetowych), b) w budownictwie drogowym do sporządzania nawierzchni dróg (dziś rzadsze zastosowanie), c) w przemyśle do wyrobu prefabrykatów, jak: cegły (pustaki), dachówki, płytki posadzkowe, płytki ścienne (okładzinowe), płyty chodnikowe, krawężniki, rury, kręgi itp. Ponieważ beton wykonywa się w miarę potrzeby na miejscu budowy, zaopatrzeniowca interesuje zasadniczo dawkowanie (dozowanie) składników, zwłaszcza cementu. Minimum cementu na 1 m3 betonu: 1) dla konstrukcji betonowych masywnych — 100 kg cementu, 2) dla konstrukcji żelbetowych — 270 kg. Maksimum cementu na 1 m3 betonu — 450 kg. Przekroczenie tego maksimum powoduje nadmierne kurczenie się masy betonu. Beton może być przewożony na placu budowy z miejsca urabiania do miejsca przeznaczenia luzem przy pomocy wózków lub rurociągiem bezpośrednio po zarobieniu mieszanki wodą.